LOS CONECTORES EN VALENCIANO

Son numerosos los conectores en valenciano y es muy importante que desde el principio tengáis claro que los conectores en valenciano textuales no se deben confundir con los oracionales. Estos últimos enlazan elementos dentro de una oración; mientras que los textuales enlazan ideas o párrafos dentro de textos en valenciano.

Dicho lo anterior, en esta página vamos a centrarnos en los conectores en valenciano textuales ¡tomad nota!

conectores en valenciano

El objetivo que nos proponemos al explicarlos los conectores textuales en valenciano no es otro que aprendáis a redactar textos de forma correcta, lo que es especialmente importante en las pruebas del C1 y C2 de valenciano. AsĂ­, estos conectores sirven tanto para estructurar el texto (relaciones de orden, tiempo, espacio…) como para estructurar las ideas que querĂ©is exponer (causa, consecuencia, finalidad, conclusiĂłn…).

Quizas te interese...

los nĂşmeros en valenciano

– ÂżQuieres saber como se dice perro en valenciano?

– ÂżQuieres saber como se dice rojo en valenciano?

CLASIFICACIĂ“N DE LOS CONECTORES

A continuación, os dejamos un listado de los conectores en valenciano más utilizados para que los uséis en vuestros textos:

 • Conectores de orden: En primer lloc (en primer lugar); D’entrada (de entrada); Per a començar (para comenzar); En segon lloc (en segundo lugar); Pel que fa a (por lo que respecta a); A continuaciĂł (a continuaciĂłn); Per a acabar (para acabar); Finalment (finalmente).
 • Conectores que afirman: Ben cert, certament (ciertamente); En efecte (en efecto); Per descomptat (por descontado); Cal recordar (cabe recordar).
 • Conectores que niegan: De cap manera (de ninguna manera); Mai (nunca); Tampoc (tampoco); Malgrat això (pese a); Tanmateix (sin embargo).
 • Conectores que generalizan: A grans trets (a grandes rasgos); En general (en general); En conjunt (en conjunto).
 • Conectores que indican causa: Perquè (porque…); Atès que, com que (ya que…); A causa que (a causa de); Tenint en compte que (teniendo en cuenta que).
 • Conectores que indican consecuencia: En conseqüència (en consecuencia); Per tant (por tanto); Per això (por eso); Doncs (en consecuencia); De manera que (de manera que).
 • Conectores que indican condiciĂłn: A condiciĂł de, llevat que (a condiciĂłn de); Si… (si..).
 • Conectores de finalidad: A fi de (con el fin de); Per tal de (por tal de); Amb l’objectiu de (con el objetivo de); Per a (para).
 • Conectores que indican aclaraciĂłn: Això Ă©s (eso es); És a dir (es decir); Dit d’un altra manera (dicho de otra manera); En altres paraules (en otras palabras); O siga (o sea).
 • Conectores de opiniĂłn: Al meu parer (segĂşn mi parecer); Segons sembla (segĂşn parece); Sens dubte (sin duda); Personalment (personalmente).
 • Conectores de oposiciĂłn: En canvi (en cambio); Ara bĂ© (ahora bien); No obstant això (no obstante eso); En veritat (en verdad); Mentre que (mientras que); SinĂł (sino); Però (pero); Això no obstant (eso no obstante); Al contrari (al contrario).

CONSEJOS IMPORTANTES

Te daremos unos consejos para la correcta utilizaciĂłn de los conectores:

 1. Tenemos que hacer un uso correcto de los conectores segĂşn el significado o matiz que queramos aportar, ya que un uso inadecuado puede dificultar la comprensiĂłn del texto.
 2. No se debe hacer un uso abusivo de conectores porque puede dar la sensaciĂłn de dificultar la lectura del texto.
 3. Siempre que sea posible, se debe sustituir los conectores por signos de puntuaciĂłn que sean correctos.
 4. Se deben colocar los conectores al inicio del párrafo para facilitar la lectura y que el lector pueda observar mejor la estructura y la intención del texto.

A continuación, te dejamos un texto de ejemplo para que puedas ver el uso de los conectores en valenciano y su importancia. Todos ello están destacados en negrita:

Benvolgudes famĂ­lies:

Com a cap d’estudis del departament del C.E.I.P JAUME I, em complau comunicar-vos que el pròxim curs 2021-2022 els vostres fills podran gaudir d’un programa d’ensenyament plurilingües, el qual ha estat elaborat per tot el personal docent del centre.

D’una banda, aquest pla d’estudis durà a terme un ensenyament específic, es a dir, els alumnes practicaran la immersió lingüística. Dit d’una altra manera, dins del centre es fomenten les llengües oficials i a més a més, una llengua estrangera com a llengua vehicular. N’és un exemple l’anglès.

D’altra banda, el programa d’ensenyament plurilingüe es durà a terme per part de professorat de l’escola i així mateix per diverses persones nadiues. Tanmateix s’aplicarà d’una manera dinàmica i divertida per a captar l’atenció dels alumnes per a què puguem aprendre més ràpidament.

Pel que fa als beneficis del programa, els alumnes tindran contacte directe amb una llengua diferent a la seua, aquest fet farà que adquirisquen la llengua estrangera a gran velocitat. També aquest programa prepara els xiquets per a cursar qualsevol grau universitari, ja que la llengua estrangera és necessària per a estudiar a la facultad.

Així mateix, els joves estaran capacitats per a poder tindre una conversa amb una persona nouvinguda d’un altre país que no domine l’espanyol i, en conseqüència, poder assolir qualsevol comunicació.

En conclusió, el programa d’ensenyament plurilingüe és una bona eina perquè tots els alumnes siguen una apassionats de les llengües.

Tot l’equip docent us espera al pròxim curs escolar.

Que passeu bon estiu

Salutacions,

Cap de departament de llengĂĽes

Leave a Comment